In mijn schilderijen zoek ik de onzichtbare grens tussen de realiteit van het beeld en de abstractie van het materiaal.
 Een dynamiek of misschien wel polemiek tussen waarneming en verbeelding. In het proces wint de ene keer de dwingende vorm van het beeld en de andere keer het mysterie van de verf.

In my paintings I linger between the invisible boundery of the natural reality an image reveals and the abstractness of paint. A dynamic or perhaps polemic between perception and imagination. In this process one time the imperative form of the picture wins and sometimes the mystery of the paint itself rules my choises.